Rahatalo.fi – Rekisteriseloste

Päivitetty 21.8.2018

Henkilötietolaki (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Rahatalo.fi asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin palvelun yhteydessä. Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

Rahatalo.fi -palvelun tarkoitus on löytää laina-asiakkaille paras mahdollinen rahoitus vaihtoehto. Rahatalo.fi markkinoi Salus Group Oy:n sekä Eone Oy:n (Rahalaitos.fi) palvelua. Rahatalo.fi -palvelun käyttäjät ohjataan eteenpäin Salus Group tai Rahalaitos.fi - palveluun. Tiedot jäävät myös Leadmedia Oy:n haltuun (ks.kohta 4.)

 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Leadmedia Oy / Rahatalo.fi Yhteystiedot: PL 247, 01501 Vantaa (Y-tunnus: 2726376-7)
 2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö Miika Heikkonen, info@leadmedia.fi
 3. Rekisterin nimi Rahatalo.fi asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) Henkilötietoja käsitellään henkilön osoittaessa alustavan kiinnostuksensa luoton hakemiseen. Tietoja saadaan luotonhakijalta.
 5. Leadmedia Oy voi käyttää rekisteriään myös suunnattuun markkinointiin. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, jollei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta. Markkinointi tehdään joko sähköpostitse tai tekstiviestillä.
 6. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin talletetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä aika, jolloin asiakas on liittynyt rekisteriin. Lisäksi rekisteriin tallentuu toivottu lainasumma ja laina-aika.
 7. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin yhteystiedot saadaan asiakkaalta asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä mahdollisista ilmoituksista. Henkilötietojen päivittämiseen ei käytetä väestörekisteriä.
 8. Tietojen luovutus Leadmedia Oy voi luovuttaa tietoja ulkopuolisille lainsäädännön sääntelemissä rajoissa.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa. Elektroninen / konekielinen aineisto: Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat lukitussa ja vartioidussa tilassa. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja erilaisin salaus ja verkkoteknikoin ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Verkkosivustossa tietoja suojataan SSL- suojatulla yhteydellä, sekä salauksella tietojen siirtojen yhteydessä. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.
 10. Tarkastusoikeus Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee jättää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Leadmedia Oy, PL 247, 01501 Vantaa tai sähköpostitse info@leadmedia.fi.
 11. Rekisteristä poistuminen Rekisteristä voi poistua klikkaamalla markkinointiviestin olevaa ”poistu listalta”-linkkiä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@leadmedia.fi